Biogramy

Zatoń Marek Leszek

Ur. 7 VIII 1960 w Gdańsku-Wrzeszczu. Absolwent polskiego liceum w Paryżu (1978). 1978-1988 student Sorbony, literatury francuskiej (1978-80, 1987-1988) i Uniwersytetu Warszawskiego, romanistyki (1984-1987) i wydziału historii (1984-1987). 1970-1974 członek ZHP.
1980-1981 organizował i tłumaczył spotkania przedstawicieli francuskich związków zawodowych z liderami "S". 1981 członek grupy założycielskiej NZS na Uniwersytecie Warszawskim, delegat UW na strajk łódzki. XI 1981 jeden z inicjatorów strajku radomskiego na UW. 17 XII 1981 skreślony z listy studentów i II 1982 reaktywowany.
1981-1987 organizator kolportażu wydawnictw podziemnych w warszawskich liceach, w ZHP i na Uniwersytecie Warszawskim; od 1982 kolportaż wydawnictw NZS, od 1983 kolportaż publikacji wydawnictwa "Rytm". 1982-1984 zbierał i przekazywał na Zachód zdjęcia z manifestacji patriotycznych w Polsce; ze zdjęć wykonał album obejmujący manifestacje 13 XII 1981-1983.
1982-1987 członek Grup Oporu "Solidarni" o pseudonimie "Płytki", kierownik grupy składaczy. 1982-1987 współpracownik NZS UW; przewożenie grypsów internowanych, współdecydowanie o udziale NZS w legalnym życiu uczelni. 1982-1987 członek ZHP. 1983-1987 kierownik składu, organizator transportu i lokali w wydawnictwie "Rytm". 1983-1987 współorganizator Duszpasterstwa Akademickiego w Warszawie; współorganizator zjazdów studenckich, 50-lecia duszpasterstw akademickich. w l. 80. uczestnik demonstracji patriotycznych w Warszawie, trzykrotnie zatrzymany i pobity. 1987 wyjazd do Francji. 1987-1989 przedstawiciel NZS przy Biurze "S" w Paryżu, organizator pomocy finansowej i sprzętu dla GO "S" i NZS. 1989 organizator udziału delegacji NZS w Międzynarodowym Zjeździe Organizacji Studenckich w Paryżu.

1988-1989 dziennikarz pisma związkowego CGT-FO; 1990-1991 doradca w sprawach polskich Bernard Rideau Conseil, 1992-1993 współwłaściciel wydawnictwa Anthea w Warszawie; 1994-2000 kierownik księgarni w "Mona Lisait" we Francji; 2000 dyrektor handlowy ASSIMIL-Polska; 2001-2007 bukinista we Francji. Od 2007 do chwili obecnej bez stałego etatu.

Wróć