Biogramy

Smoleński Olgierd Antoni

ur. 27 XI 1958 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej (1983). Od X 1980 członek NZS; 1981 przewodniczący koła na Wydziale Inżynierii Lądowej, 1981 członek Rady Koordynacyjnej NZS PW, II 1981 uczestnik strajku łódzkiego, XI-XII 1981 uczestnik strajku radomskiego na PW - przewodniczący Komitetu Strajkowego na wydziale. 13 XII 1981-wiosna 1982 udostępniał mieszkanie przy ul. Podbipięty w Warszawie na drukarnię; pisanie matryc, drukarz ulotek, pism.
Wiosna 1982-1988 jeden z animatorów działań studentów PW ps. Inżynier; uczestnik spotkań kierownictwa Grup Oporu "Solidarni" i działaczy NZS PW, udostępniał mieszkanie na spotkania, 1982-1986 nagrywał kasety do "gadał", dostarczał informacji do przygotowania akcji, uczestnik akcji specjalnych m.in. zasmradzania. 1982-1988 punkt kontaktowy drukarni "Tygodnika Mazowsze". 1983-1986 inspektor nadzoru w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie; 1988-1990 dyrektor handlowy firmy Inteleks; 1991 do chwili obecnej współwłaściciel firmy handlowej "Lampar". Od 2007 przewodniczący Stowarzyszenia "Klub NZS PW".

Wróć