Biogramy

Rzewuski Piotr

Rzewuski Piotr

Ur. 18 III 1956 w Wołominie. (1979) absolwent Liceum dla Pracujących w Warszawie.
(1972-1973) zatrudniony jako goniec w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;
(1973-1974) ankieter w Instytucie Melioracji i Elektryfikacji Rolnictwa;
(1974-1975) bibliotekarz w Instytucie Organizacji i Kierowania;
(1975-1980) właściciel zakładu blacharstwa samochodowego;
(1980-1981) inspektor w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami;
(1983-1985) pracownik socjalny w Ośrodku Opiekuna Społecznego Praga-Południe;
(1986-1990) handlowiec w Spółdzielni Pracy "Unicum". Od IX 1980 w "Solidarności", (1981) wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami.
(1982) współorganizator Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej, współtwórca Grupy Specjalnej MKK, organizator sieci kolportażu działającej do 1989, akcji ulotkowych, malowania na murach i druku.
(1982-1984) wraz z Jackiem Turskim wydawca pisma "Druk".
(1982-1989) działacz Grup Oporu "Solidarni", szef tzw. grupy grochowskiej, w ramach której kontynuował działania podjęte w MKK, głównie akcje ulotkowe, malowanie na murach, osłona manifestacji, ustawianie tzw. "gadał", produkowanie i stosowanie pirotechnicznych wyrzutników ulotek. Koordynator akcji ulotkowych w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Częstochowie, Poznaniu i Szczecinie.
(1987-1988) współpracownik Komisji Interwencji Regionu Mazowsze.
(1987) zorganizował przerzut powielacza i materiałów poligraficznych do , Czechosłowacji.
(1982-1989) uczestniczył w działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy Praga-Południe. Aresztowany 30 VII 1985, skazany na 4,5 roku więzienia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Praga-Południe, zwolniony w wyniku amnestii 9 IX 1986.
(1988-1991) wiceprezes i prezes firmy CKM "Loran" sp. z o.o.; (1999-2007) kierownik przedstawicielstwa w firmie MSA "Alpimor" sp z o.o.; od 1993 do dziś właściciel firmy "Rzewuski-s-ka".

Wróć