Biogramy

Nachiło Wojciech

Nachiło Wojciech

Ur. 13 I 1965 w Warszawie. (1985-1989) student Uniwersytetu Warszawskiego. Działacz Grup Oporu "Solidarni", pseud. "Waldek", "Waldeczek" (1982-1989), w ramach tej struktury szef grupy (od 1984) Witka/Waldka (Waldeczków), organizator m.in. akcji ulotkowych. Działacz NZS UW (1985-1989), współzałożyciel i redaktor pism "MIŚ" i "Grizzly", (1987-1989) członek Zarządu Uczelnianego NZS UW. (1983-1989) zajmował się składaniem książek dla wielu wydawców podziemnych. Hurtowy kolporter wydawnictw niezależnych (1985-1989). W II połowie lat 80. emiter radia "S". Kilkakrotnie zatrzymywany i"przesłuchiwany przez SB (1987).

Pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego (1991-1992), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i"Administracji (1992), Generalnego Inspektoratu Celnego (1992-1993), Biura Kontroli TVP (1994). Od 1994 do dziś prywatny przedsiębiorca. (1992-1995) działacz Ligi Republikańskiej.

Wróć