Biogramy

Rzewuski Piotr

Nachiło Ryszard

Ur. 23 III 1961 w Warszawie. (1980) absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Aninie k. Warszawy. Uczeń Policealnego Studium Elektronicznego (1982-1983), student Wydziału Budownictwa Politechniki Warszawskiej (1984-1985) i Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1987-1989). Działacz Grup Oporu "Solidarni" (1982-1989), w ramach tej struktury uczestnik wielu akcji w grupie Witka/Waldka (Waldeczków). Działacz NZS UW (1984-1989), współzałożyciel i redaktor pism "MIŚ" i "Grizzly". (1983-1989) zajmował się składaniem książek, m.in. (1987-1989) wraz z Adamem Widmańskim i Maciejem Orłosiem publikacji wydawnictwa NOWa. Hurtowy kolporter wydawnictw niezależnych (1985-1989). Wraz z Edmundem Parzyszkiem i Szymonem Dederko drukarz "Przeglądu Wiadomości Agencyjnych" (1985-1989). W II połowie lat 80. emiter radia "S". (6 XII 1982) zatrzymany przez SB wraz z Wiktorem Świerczem i Stanisławem Ceglińskim za udział w akcji plakatowej, zwolniony 28 XII 1982, następnie uniewinniony w wyniku amnestii (VII 1983) po rozprawie przed Sądem Rejonowym dla dzielnicy Mokotów. (1987) dwukrotnie zatrzymywany przez SB.

Dziennikarz pism "Insider" (1990-1991) i "Nowy Świat" (1992-1993), korespondent PAP (1999-2001) . Pomysłodawca i działacz Ligi Republikańskiej (1992-1993). Od 1993 zamieszkały w Strasburgu, od wyjazdu do dziś bez stałego zatrudnienia.

Wróć