Biogramy

Kowalewski Robert Janusz

ur. 21 XI 1958 w Warszawie. Absolwent XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie (1978). 1977-1992 instruktor w 79 WŻDH. 1978-1980 student Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. 1981-1985 student Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. 1980-1981 członek Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. Od IX 1980 członek NZS WSI w Radomiu; organizator NZS, 1980-1981 przewodniczący NZS WSI, 1981 kolporter pism niezależnych w Radomiu, XI-XII 1981 uczestnik strajku radomskiego w Radomiu i na PW. 12/13 XII 1981 po wyłączeniu telefonów uczestnik prób nawiązania łączności w ramach "S", skierowany do elektrowni Siekierki.
Połowa 1982-1986 członek Grup Oporu "Solidarni" pod pseudonimem Robert; organizator i szef dwóch piątek, organizator akcji sypania ulotek, testowanie wyrzutników, organizator transportu m.in. papieru. 1983 ranny podczas testowania wyrzutnika ulotek. 1988 do chwili obecnej właściciel warsztatu samochodowego. 1991-1996 współzałożyciel i członek, wiceprzewodniczący Regionalnego Towarzystwa Sportowo-Kulturalnego "Solidarni" Mazowsze.

Wróć