Biogramy

Juzwa Jacek

Juzwa Jacek

rocznik: 1956, pseudonim: "Grzegorz", "Marysia", "Karol Win", "Kazimierz Dziewanowski"

Działalność w GO w latach 1982 do 1989

Od 1978 prowadził kolportaż wydawnictw bezdebitowych we współpracy z Teodorem Klincewiczem. W latach 1980 - 1982 założyciel i członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Sądzie Najwyższym. Od 1981 ukrywał się, poszukiwany listem gończym, ujawnił się w ramach amnestii 13 grudnia 1984. W lutym 1982 nawiązuje kontakt z Teodorem Klincewiczem i uczestniczy w organizowaniu Grup Oporu "S", a od sierpnia 1982 wchodzi w skład ich ścisłego kierownictwa, w którym pozostaje do 1986. Współzałożyciel w połowie czerwca 1982 Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego "S" /KPMS/ zrzeszającego ponad 60 zakładów pracy z terenu Warszawy i okolic, a następnie współzałożyciel w połowie 1983 Mazowieckiej Konfederacji "S" /MKS/. W ramach tych struktur prowadzona była działalność związkowa, kolportażowa, oświatowa, wydawnicza, organizowane były seanse Teatru Domowego oraz kina. Czynny w opozycji do 1989. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Wolnego Słowa zrzeszającego byłych działaczy opozycji.

Dowód Jacka Juzwy na nazwisko Wesołowski, podrobiony przez sekcję legalizacji Grup Oporu.

Wróć