Biogramy

Jaczyński Grzegorz

Jaczyński Grzegorz Cezary

Ur. 22 VII 1955 w Warszawie. (1982) przerwał studia na Politechnice Warszawskiej, (2000) absolwent cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej. (1980-1981) działacz NZS na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW, szef sekcji Informacji, (I-II 1981) doradca Biura Prasowego podczas strajku studentów łódzkich. (1981) członek redakcji pism NZS "Idzie Nowe" i "Prawo i MEL". (1982-1989) członek kierownictwa Grup Oporu "Solidarni", odpowiedzialny za "chemię" (substancje "zasmradzające", materiały pirotechniczne, farby drukarskie, atramenty sympatyczne), organizowanie akcji ulotkowych i ustawianie tzw. "gadał". (1985-1989) redaktor "Kuriera Mazowsza". W latach 80. zatrudniony krótkoterminowo, m.in. (1988-1989) w FSO.

(1989-1993) zatrudniony w NSZZ "S", m.in. (1989-1991) zastępca red. nacz. "Kuriera Mazowsza", (1992-1993) rzecznik prasowy Komisji Krajowej w Gdańsku, (1990-1992) członek ZR Mazowsze. Od 1995 do dziś urzędnik w samorządzie warszawskim, (1998-2002) radny Gminy Warszawa-Ursynów, wiceprzewodniczący Rady Gminy i przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa. (1993-1994) współzałożyciel i działacz stowarzyszenia "Centrum Demokratyczne", (1994-2002) działacz Unii Demokratycznej i Unii Wolności, m.in. p.o. przewodniczącego Prezydium Warszawskiego UW.

Wróć