Biogramy

Harasiuk Marek

Ur. 17 XI 1960 w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1988). Działacz NZS UW (X 1980-XII 1981), uczestnik strajków studenckich (II i XI-XII 1981). Od III 1982 członek grupy specjalnej Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego "Solidarność" (KPM"S") i Grup Oporu "Solidarni", kierowanej przez Waldemara Różyckiego (pseud. "Suchy"). Uczestnik wielu akcji ulicznych, m.in. ochrony manifestacji, ulotkowych, "zasmradzania", malowania na murach itp. Uczestnik akcji "zasmrodzenia Teatru "Syrena" (1982). W trakcie działalności posługiwał się pseud. "Generał". Od 6 I 1983 ukrywał się, ścigany listem gończym, ujawnił się w Prokuraturze Warszawa-Śródmieście w VIII 1983. (1983-1984) kontynuował działalność w grupie Marka Gajka ("Dratwy").
W latach 1984-1989 wraz z Piotrem Sobolewskim i in. działacz "Armenii", członek grupy zajmującej się m.in. ulotkowaniem, malowaniem napisów na murach i ustawianiem tzw. "gadał". Uczestnik akcji liczenia głosów (3x5) podczas wyborów do samorządu (1984) i do Sejmu PRL (1985). Emiter radia "Solidarność" (1987-1989). Związany z Solidarnością Polsko-Czechosłowacką, (X 1988 - początek 1989) na zlecenie Z. Janasa 4-krotnie przerzucał literaturę niezależną przez granicę na terenie Tatr Zachodnich.

(1988-1990) członek Organizacji "Solidarność Walcząca", gdzie zajmował się akcjami ulotkowymi i kolportażem m.in. pisma "Horyzont". W latach 1988-2000 utrzymywał się z prac dorywczych z zakresu doradztwa prawnego, od 2000 do dziś adwokat. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2007).

Wróć