Biogramy

Hałat Kazimierz

Hałat Kazimierz

rocznik: 1952, pseudonim: "Kazik"

 • Współtworzenie struktur NZZ "SOLIDARNOŚĆ" - Komisja Samorządu Terytorialnego Śródmieście.
 • Z ramienia Zarządu Regionu Mazowsze udział w Komisji Koordynacyjnej Teatru Wielkiego. Później jej Przewodniczący.
 • Organizacja wieców i manifestacji w Teatrze Wielkim.
 • W stanie wojennym: współtworzenie podziemnych struktur "Solidarności" (MKK)
 • Działalność w Grupach Oporu "SOLIDARNI" i Grupie Grochowskiej:
  • akcje ulotkowe i inne akcje specjalne (w tym akcje wyjazdowe: Katowice, Wrocław),
  • druk i kolportaż wydawnictw niezależnych,
  • organizacja i ochrona manifestacji,
  • transport materiałów i sprzętu,
  • przerzut materiałów przez granice.
 • Dwukrotnie aresztowany i osądzony. Po wyroku zwolniony wskutek amnestii. W wyniku aresztowania utrata pracy.
 • Działalność w Duszpasterstwie Ludzi Pracy (Kościół na Pl. Szembeka, Warszawa Praga-Południe)
 • Tworzenie i udział w Komitecie Obywatelskim Praga-Południe (v-ce Przewodniczący)
 • Działalność samorządowa pierwszej kadencji - Radny, Członek Prezydium Sejmiku Wojewódzkiego.
Wróć