Biogramy

Głowik Konrad Krzysztof

ur. 23 V 1960 w Warszawie. Absolwent XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie (1979). 1980-1984 student Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Od IX 1980 członek NZS; 1980-1981 szef Komisji Wydziałowej, współorganizator i drukarz koszulek NZS, członek Rady Koordynacyjnej NZS PW, XI-XII 1981 uczestnik strajku radomskiego i członek Komitetu Strajkowego na PW, współorganizator poligrafii na strajku. organizator pracy redakcji i druku "Nonparel". 13 XII 1981 uczestnik wywożenia sprzętu z KKK NZS. XII 1981 uczestnik nieudanych prób reaktywowania w podziemiu RK NZS PW. I 1982 drukarz "Tygodnika Wojennego". 1982-1989 współpraca z Grupami Oporu "Solidarni"; organizator drukarni m.in. dla "Rytmu", szkolenie drukarzy, druk znaczków pocztowych, naprawy sprzętu drukarskiego, od 1984 organizowanie lokali na drukarnie, od 1988 w swojej firmie legalizował zakup powielaczy dla GO "S".
1982-1987 współpraca z wydawnictwem NOWa; druk "Vacatu", książek. 1986-1989 właściciel punktu kserograficznego, a następnie firmy "Apla-druk". 1986-1989 druk niezależnych publikacji w swojej firmie. 1989 do chwili obecnej współwłaściciel wydawnictwa "Garmond".

Wróć