Biogramy

Frydrych Krzysztof

Frydrych Krzysztof

rocznik: 1958

Od początku stanu wojennego podjął działalność opozycyjną. Początkowo sam a później od 1982r jako członek grupy "VIS" pseudonim "Alex". Plakatowanie, kolportaż, nagrania fonograficzne wykorzystywane w działalności wydawniczej, zbieranie składek.

Po aresztowaniach przeprowadzonych w grupie kontynuował działalność kolporterską, organizował niewielkie dostawy papieru, wydawał albumy fotograficzne, druk na sicie.

Od 1986 roku członek Grup Oporu "Solidarni" pseudonim "Brodaty" w grupie Piotra Izgarszewa. Wykonywał akcje ulotkowe, plakatowanie, transparentowe i inne. Również dla WIP, KPN i inne. Fotografował i dokumentował działalność grupy Piotra. Użyczał własnego oraz organizował lokale dla emisji Radia "Solidarność".

Zatrzymany przez SB podczas akcji transparentowej dla KPN 30-04-1988r. Ukarany przez kolegium. Nakłaniany przez SB do współpracy odmówił kontaktów i wrócił do działalności w GO. Czynny uczestnik kampanii wyborczej w 1989r.

Wróć